Nord-Uløy jakt og viltforvaltning

Nord-Uløy jakt og vilt forvaltning organiserer storviltjakt på den delen av Uløya som tilhører Skjervøy kommune.

Styret består av Hallgeir Bjørkestøl, Øystein Sørvoll, Anders Selle og Bente Bergli Karlsen (vara)

Mer informasjon følger etter hvert.

Blåtind IL

Blåtind idrettslag sysler med sportslige aktiviteter, og arrangerer bla. annet påskelangrennet.
I tillegg til dette leier de ut en krattrydder med sikkerhetsutstyr. Kan leies på mob 41122764