Styremøte i Uløybukt bygdelag

Mai 2020

Referat styremøte Uløybukt bygdelag 30.05.20

På hytta hos Sidsel. Til stede: Svein Jacobsen, Bente Bergli Karlsen, Roger Bjørkestøl, Sidsel Lilleng og Kirsten Fosli var med på mobil. Cissel Samuelsen deltok i deler av møtet som representant for Heimkommardag-kommiteen. Frafall: Steinar Storelv og Alf Magne Myhre.

 • Heimkommardagen 2020. Den blir fredag 17.juli. Grunnen til dette er at vi er heldige og er kommet med på Violet Road og Julie Alapnes sin kystturne med båten Vulkana. Takk til Roger som tok kontakt med dem. Vi får låne «fiskebruket», og Vulkana legger til kai der. I henhold til smittevernregler og Korona blir det solgt 200 billetter til en ettermiddagsforestilling for familier og 200 billetter til en konsert om kvelden. Vi har søkt om skjenkebevilling om kvelden. Arrangementet har derfor 18 års aldersgrense. Vi tror denne dagen blir en flott opplevelse for bygda, og må trø til så godt vi kan.

Det blir ellers fiskekonkurranse som vanlig og enkel servering. Vi skal også ha lotteriet vårt. I år blir det ekstra fokus på renhold og smittevern.

 • Vegen. Den er dårlig med mange stygge hull. Slik har den vært lenge. Det er veivokter som ser om vegen hver 14.dag, men ingen ting skjer. Roger har snakket med han og han sier at Anlegg Nord skal komme med skjær og ha med grus og planere ut. Vi venter to uker og ser om det skjer. Hvis ikke, så kontakter vi Anlegg nord. Roger har levert sommertilbud på vedlikehold av vegen. Han har kontaktet driftssjefen i fylkeskommunen. De svarer ikke.
 • Scooterløypa. Skjervøy kommune skal revidere/konvertere løypene i kommunen. Dette skal skje innen 01.01.21. Vi ønsker å legge inn forslag om ny løypestart inne i Uløybukt og ikke på Bergli som nå. Den gamle Kjørvegen er dårlig, det er og alt for bratt oppkjøring der. Med ny løypestart kan det også legges til rette for lavterskeltilbud. Det blir mye lettere for ulike grupper å komme seg på fjellet. Det er også kommet ønske om å legge løypa innom Laksevannet. Vi i styret går inn for å søke om disse endringene. Roger snakker med grunneierne og lager skriv til kommunen.
 • Saker vi tok opp sist høst:
  • Rydding i Uløybukt. Fergekaia er blitt kosta. Noen kampesteiner er falt ut. Anlegg Nord skal ordne dette.
  • Benker må repareres. Roger tar dette.
  • Sauegjerdet blir reparert av saueeier.
  • Ting og tang som ligger ved fiskebruket. Noe tilhører Arnøy laks, noe bruket. Vi fikk opplyst at Arnøy Laks er medeier i fiskebruket gjennom Zapa.da. Kirsten jobber med denne saka. Vanskelig å vite hvor vi skal begynne. Etter at vi hadde møtet, har Kirsten tatt kontakt med ArnøyLaks. De sier de ikke er medeier i bruket. De store tankene ble i alle fall fjernet denne uka. Det er et steg på den lange ryddevegen.
  • Hjertestarter. Den vi har er ok. Kjetil Bjørkestøl har ansvar for oppdateringer. Hjertestarteren er hos Roger nå. Den skal få en plass på Lodgen. Det er muligheter for kurs i bruk av hjertestarteren. Den er nå registrert i AMK.
  • Gjestebrygga. Ikke noe avklaring.

Strandrydding. Departementet sagt nei til ryddemidler i år. Vi ønsker å ha rydding likevel. Cissel og Roger har alt plukket flere sekker. Roger skal ha møte med Nord Troms Friluftråd og informerer om at vi har egen ryddeaksjon. Vi finner ei helg, kanskje helga etter Heimkommardagen. Vi samler søppelet på Klauvnes. Så ser vi hvor mye det blir og hvordan vi skal få det på fyllinga. Kanskje felles bålkos for deltakere.

Eventuelt.

Turistbedriftene våre har vært nedstengt på grunn av korona viruset. Ansatte er permiterte. Lodgen har nå begynt å få noen norske gjester. Vi ønsker lykke til.

 

Vi må fortsatt ha andre saker med oss som servicebygget og molo. Vi må huske at det er midler å hente hos f.eks. Inovasjon Norge og Sametinget. Halti Næringspark kan bidra med kompetanse.

Gratulerer med dagen

Mai 2020

I disse korona tider ble det også i Uløybukt en stille feiring av 17 -mai. Mange hadde flagget opp og det er bestandig fint å se.

Rådyr på Klauvnes

Mai 2020

Helt siden høsten 2019 har det vært observert rådyr i Uløybukt. Det er en bukk og geit som foreløpig her etablert seg på Klauvnes

Det våres i Uløybukt

Mai 2020

Etter en svært lang vinter kan det endelig se ut til at våren nærmer seg. Med det følger jo også vårløysinga og en elendig vei. En prøver så godt en kan å mase på Statens vegvesen og entreprenør, men ting tar tid..........

Litt informasjon i begynnelsen av 2020

Januar 2020

Godt nytt år til alle venner av Uløybukt. 

Vinteren kom jo tidlig i høst. Allerede i oktober la snøen seg, og den forsvant ikke.

Det nye året har startet slik det gamle sluttet, dvs med svært varierende vær. Det svinger fra kuldegrader og snø den ene dagen til regn og mildvær neste dag. 

Det er fortsatt mye elg langs veien i Uløybukt. En må kjøre forsiktig spesielt om kvelden.

Veien i Uløybukt har fått nytt vegnummer. I forbindelse med diverse fylkessammenslåinger er veien blitt til fylkesvei 7932. Tidligere var det 342.

Ny altertavle i Arnøy kirke

Høsten 2019

Uløybuktingen Geir Samuelsen har i løpet av 2019 laget ny altertavle til Arnøy kirke. Den ble innviet 17. november. 

Altertavlen ble svært godt tatt imot av Arnøyværinger og andre.

Ny altertavle i Arnøy kirke

Rekkverk gis bort i Uløybukt

April 2019

Noen som kan være interessert i stål rekkverk? Rekkverket gis bort mot henting.

Ta kontakt med leder i Uløybukt bygdelag Roger Bjørkestøl så formidler han dette videre til eier.

Skredkart Uløya

Skredkart for Uløya. Her finner en også scooterløype og turløyper sommer og vinter i Uløybukt

Blåtind IL er nå med i "Grasrotandelen"

2019

HUSK at Blåtind IL med i "Grasrotandelen" til Norsk tipping. Det betyr at en del av det du tipper for går tilbake til idrettslaget. 

Det er bare å søke opp Norsk tipping samt Grasrotandelen, og videre til Blåtind IL Org.nr: 919 312 106

Servicebygg på fergekaia i Uløybukt

Desember 2018

Etter innspill fra Uløybukt bygdelag er servicebygget som er planlagt satt opp på fergekaia i Uløybukt kommet med på budsjett og økonomiplanen til Skjervøy kommune for 2019 - 2022.

Vi skal komme tilbake med flere detaljer når vi vet mer 

Veilysene

September 2018

Noen veilysstolper er gjennom årenes løp blitt skjeve. Bygdelaget har gjort en henvendelse til Skjervøy kommune for å få rettet opp i dette.

Dramatiske bilder fra slutten av andre verdenskrig.

To dramatiske bilder fra tvangsevakueringen og nedbrenningen av Uløybukt på slutten av 2. verdenskrig. Bildene dukket opp på Facebook denne vinteren

Bildene viser brenninga av gården Bakken i Uløybukt. Foto: Danske krigsmuseum