Styremøt i forkant av Heimkommardagen 17. juli

Juli 2020

Referat styremøte 13.juli 2020
På hytta hos Sidsel.

Tilstede : Roger, Svein, Steinar, Bente, Kirsten og Sidsel. Cissel deltok på deler
av møte som leder av Heimkommardags-kommiteen.

 Vi gjennomgikk planene for Heimkommardagen. Det er ekstra mye å sette seg inn i på grunn av smittevern og skjenkebevilgninga vi har fått. Det er et stort løft for oss å ta imot Violet Road. Mange stiller opp som frivillige. Vi får låne «fiskebruket» og vi stiller med godt vakthold og legger til rette for et godt arrangement.
 Containeren er nå i Uløybukt. Vi betaler kr 5000 og kommunen resten. Det har vært dugnad og veldig mye av skrotet er nå i containeren. Vi jobber for å få til en strandryddedag etter Heimkommardagen.
 Vegen. Vegvesenet v/ Karl Martin Eriksen er kontakta av bygdelaget. De lovde å komme og skrape vegen, men er ikke kommet. Vi vurderer å ta spaden i egen hånd. Samle til dugnad og selv legge grus i hullene. Skal vi kontakte TV og aviser?
 Forberedte årsmøtet som blir 19.juli på ferjekaia.

Sidsel Lilleng
Ref.

Referat årsmøte i Uløybukt bygdelag

Juli 2020

Referat årsmøtet i Uløybukt bygdelag 19.07.20
Møtet ble holdt på fergekaia i henhold til smittevern Covid 19 korona-viruset.
8 frammøtte.
Sak 1: Valg av møteleder. Sidsel Lilleng valgt.
Sak 2: Valg av to til å skrive under protokollen: Dagfinn Lilleng og Annbjørg Samuelsen.
Sak 3: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 4: Årsmeldinga ble lest opp og godkjent.
Sak 5: Revidert regnskapet ble lagt fram og vedtatt.
Balanseregnskap 2019
Konto  drift kr 59 445,69
Konto  servicebygg kr 52 954,30
Sum innskudd/egenkapital kr 112 399,99
Sak 6: Innkomne saker.
Styret bør få fullmakt til å kloppe og merke stier på nordre Uløy. Saken kom inn for seint, og blir tatt opp på et ekstraordinært årsmøte. Vi ønsker også å endre paragraf 4.1. Denne saken var heller ikke
kommet innen fristen. Vi prøver å få dette møtet lørdag 8.august.
Sak 7: Valg:
Nåværende styre og hvem som er på valg:
Leder: Sidsel Lilleng, ikke på valg
Nestleder: Roger Bjørkestøl, på valg. Ble gjenvalgt for 2 år.
Medlem: Steinar Storelv, på valg. Gjenvalgt for 2 år.
Medlem: Kirsten Fosli, ikke på valg
Medlem: Bente Bergli-Karlsen, på valg. Gjenvalgt for 2 år.
1. vara: Svein Jakobsen, på valg. Gjenvalgt for 1 år
2.vara: Alf Magne Myhre, på valg. Anita Mikkelsen valgt for 1 år
Revisor: Øystein Sørvoll, på valg. Gjenvalgt for 1 år.

Referat bygdemøte

Juli 2020

Referat bygdelagsmøte

Uløybukt, fergekaia 19.07.20 Etter årsmøtet.

Til stede 8 personer.

Saker:
 Vi er skuffet over at bare 8 personer stilte opp på årsmøtet og dette møtet.
 Grov-avfall inne i Uløybukt. Mye er nå fjernet. Bygdelaget informerte om hva som er gjort.
 Strandrydding. Vi samler til dugnad fredag 24.juli kl 11. Vi møtes på Klauvnes. Vi plukker søppel noen timer og så spanderer bygdelaget pølser på de som deltar.
 Reingjerdet. Det står fortsatt og skjemmer ut naturen. Dagfinn Lilleng har kontaktet fylkeskommunen. De beordrer fjerning, men det er ikke gjort.
 Vegen. Ingen ting har skjedd, hullene blir større og større. Nytt forslag: Vi setter ut kjegler i alle hull og sender selv bilder til media.
 Hyttecontaineren blir helt full om sommeren. Den tømmes hver 14.dag. Kirsten vil jobbe med dette og vi prøver å få til hyppigere tømming om sommeren.
 Kantklipping. Vegvesenet har vært med kantklippemaskinen. Bygdefolket er ikke fornøyd. Det var stygt og ugjevnt slått. Vi sender en mail med tilbakemelding.

Sidsel Lilleng
ref

Violet Road i Uløybukt

Juli 2020

Heimkommardagen i år ble flyttet frem i tid da det ble klart av Violet Road skulle spille i Uløybukt fredag 17. juli.

Og for en fantastisk konsert det ble på det gamle fiskebruket. De besøkte Uløybukt med båten Vulkana der en av bandmedlemmene er medeier.

Først var det familiekonsert tidlig på dagen, og på kvelden var det konsert for voksne.

Kongeskipet Norge passerte Uløybukt

Juli 2020

Kongeskipet Norge passerte Uløybukt mandag den13. juli. Dronningen var på privat reise i nord.

Det var et flott skue i det fine været. 

Styremøte i Uløybukt bygdelag

Mai 2020

Referat styremøte Uløybukt bygdelag 30.05.20

På hytta hos Sidsel. Til stede: Svein Jacobsen, Bente Bergli Karlsen, Roger Bjørkestøl, Sidsel Lilleng og Kirsten Fosli var med på mobil. Cissel Samuelsen deltok i deler av møtet som representant for Heimkommardag-kommiteen. Frafall: Steinar Storelv og Alf Magne Myhre.

 • Heimkommardagen 2020. Den blir fredag 17.juli. Grunnen til dette er at vi er heldige og er kommet med på Violet Road og Julie Alapnes sin kystturne med båten Vulkana. Takk til Roger som tok kontakt med dem. Vi får låne «fiskebruket», og Vulkana legger til kai der. I henhold til smittevernregler og Korona blir det solgt 200 billetter til en ettermiddagsforestilling for familier og 200 billetter til en konsert om kvelden. Vi har søkt om skjenkebevilling om kvelden. Arrangementet har derfor 18 års aldersgrense. Vi tror denne dagen blir en flott opplevelse for bygda, og må trø til så godt vi kan.

Det blir ellers fiskekonkurranse som vanlig og enkel servering. Vi skal også ha lotteriet vårt. I år blir det ekstra fokus på renhold og smittevern.

 • Vegen. Den er dårlig med mange stygge hull. Slik har den vært lenge. Det er veivokter som ser om vegen hver 14.dag, men ingen ting skjer. Roger har snakket med han og han sier at Anlegg Nord skal komme med skjær og ha med grus og planere ut. Vi venter to uker og ser om det skjer. Hvis ikke, så kontakter vi Anlegg nord. Roger har levert sommertilbud på vedlikehold av vegen. Han har kontaktet driftssjefen i fylkeskommunen. De svarer ikke.
 • Scooterløypa. Skjervøy kommune skal revidere/konvertere løypene i kommunen. Dette skal skje innen 01.01.21. Vi ønsker å legge inn forslag om ny løypestart inne i Uløybukt og ikke på Bergli som nå. Den gamle Kjørvegen er dårlig, det er og alt for bratt oppkjøring der. Med ny løypestart kan det også legges til rette for lavterskeltilbud. Det blir mye lettere for ulike grupper å komme seg på fjellet. Det er også kommet ønske om å legge løypa innom Laksevannet. Vi i styret går inn for å søke om disse endringene. Roger snakker med grunneierne og lager skriv til kommunen.
 • Saker vi tok opp sist høst:
  • Rydding i Uløybukt. Fergekaia er blitt kosta. Noen kampesteiner er falt ut. Anlegg Nord skal ordne dette.
  • Benker må repareres. Roger tar dette.
  • Sauegjerdet blir reparert av saueeier.
  • Ting og tang som ligger ved fiskebruket. Noe tilhører Arnøy laks, noe bruket. Vi fikk opplyst at Arnøy Laks er medeier i fiskebruket gjennom Zapa.da. Kirsten jobber med denne saka. Vanskelig å vite hvor vi skal begynne. Etter at vi hadde møtet, har Kirsten tatt kontakt med ArnøyLaks. De sier de ikke er medeier i bruket. De store tankene ble i alle fall fjernet denne uka. Det er et steg på den lange ryddevegen.
  • Hjertestarter. Den vi har er ok. Kjetil Bjørkestøl har ansvar for oppdateringer. Hjertestarteren er hos Roger nå. Den skal få en plass på Lodgen. Det er muligheter for kurs i bruk av hjertestarteren. Den er nå registrert i AMK.
  • Gjestebrygga. Ikke noe avklaring.

Strandrydding. Departementet sagt nei til ryddemidler i år. Vi ønsker å ha rydding likevel. Cissel og Roger har alt plukket flere sekker. Roger skal ha møte med Nord Troms Friluftråd og informerer om at vi har egen ryddeaksjon. Vi finner ei helg, kanskje helga etter Heimkommardagen. Vi samler søppelet på Klauvnes. Så ser vi hvor mye det blir og hvordan vi skal få det på fyllinga. Kanskje felles bålkos for deltakere.

Eventuelt.

Turistbedriftene våre har vært nedstengt på grunn av korona viruset. Ansatte er permiterte. Lodgen har nå begynt å få noen norske gjester. Vi ønsker lykke til.

 

Vi må fortsatt ha andre saker med oss som servicebygget og molo. Vi må huske at det er midler å hente hos f.eks. Inovasjon Norge og Sametinget. Halti Næringspark kan bidra med kompetanse.

Gratulerer med dagen

Mai 2020

I disse korona tider ble det også i Uløybukt en stille feiring av 17 -mai. Mange hadde flagget opp og det er bestandig fint å se.

Rådyr på Klauvnes

Mai 2020

Helt siden høsten 2019 har det vært observert rådyr i Uløybukt. Det er en bukk og geit som foreløpig her etablert seg på Klauvnes

Veilysene

September 2018/juli 2020

Noen veilysstolper er gjennom årenes løp blitt skjeve. Bygdelaget har gjort en henvendelse til Skjervøy kommune for å få rettet opp i dette.

Fortsatt like aktuelt. Det er ennå ikke gjort noe med veilys-stolpene i Uløybukt. Arbeidet er utsatt da alle lysene skal byttes til LED lys

Ny altertavle i Arnøy kirke

Høsten 2019

Uløybuktingen Geir Samuelsen har i løpet av 2019 laget ny altertavle til Arnøy kirke. Den ble innviet 17. november. 

Altertavlen ble svært godt tatt imot av Arnøyværinger og andre.

Ny altertavle i Arnøy kirke

Skredkart Uløya

Skredkart for Uløya. Her finner en også scooterløype og turløyper sommer og vinter i Uløybukt

Blåtind IL er nå med i "Grasrotandelen"

2019

HUSK at Blåtind IL med i "Grasrotandelen" til Norsk tipping. Det betyr at en del av det du tipper for går tilbake til idrettslaget. 

Det er bare å søke opp Norsk tipping samt Grasrotandelen, og videre til Blåtind IL Org.nr: 919 312 106

Servicebygg på fergekaia i Uløybukt

Desember 2018

Etter innspill fra Uløybukt bygdelag er servicebygget som er planlagt satt opp på fergekaia i Uløybukt kommet med på budsjett og økonomiplanen til Skjervøy kommune for 2019 - 2022.

Vi skal komme tilbake med flere detaljer når vi vet mer