Uløybukt. Den vakreste bygda i Nord-Troms

Midnattsola er borte for i år. Her fra Skaret

 arontind.com

er ment å representere noe av det som skjer i Uløybukt på Uløya i Skjervøy kommune. Uløya ligger ytterst i den fantastiske Lyngenfjorden.

 

Navnet til denne hjemmesiden er hentet fra en liten, men markant fjelltopp i bygda.

Arontinden med sine 563 m.o.h ligger sentralt til i Uløybukt


Tidligere var Uløybukt ei livskraftig bygd med skole, postkontor, butikk og et lite fiskebruk. I dag er det rundt 16 fastboende som bor langs den 8 kilometer lange veien i bygda.
 
I 2012 ble fergekaia flyttet fra Klauvnes til Uløybukt, noe som halverte seilingstiden med ferga mellom Uløybukt og E6 i Rotsund. Uløybukt opplever for tiden en oppblomstring,
og et næringsliv som er i vekst
 
 
Frem til årsmøtet i 2020 består styret i
Uløybukt bygdelag av:
 
Sidsel Viola Lilleng, leder
Roger Bjørkestøl, nestleder
Steinar Storelv, medlem
Bente Bergli Karlsen, medlem
Kirsten Fosli, kasserer
Svein Jacobsen, 1. varemedlem
Alf Magne Myhre, 2. varamedlem
Revisor:
Øystein Sørvoll